5G-sändare på en mast.Operatörerna har väntat på att auktionen av spektrum till 5G-nätet ska genomföras. Nu är auktionen genomförd och operatörerna kan fortsätta med utbyggnaden av 5G-nätet. Foto: Lisic/Shutterstock.com

Mobilnät

Post- och telestyrelsen har efter flera förseningar genomfört den omtalade auktionen av frekvensband till 5G-nätet. Operatörerna verkar nöjda och det blir Telia, Telenor, Tele2 och Tre som får dela på 3,5 GHz-banden, skriver Post- och telestyrelsen i ett pressmeddelande.

Auktionen av spektrum till 5G-nätet som skulle ha genomförts i höstas är nu avslutad. Auktionen genomfördes under tisdagen där Post- och telestyrelsen meddelade att Telia, Net4Mobility som består av Telenor och Tele2, samt operatören Hi3G (Tre) blir de som får använda radiosändare i frekvensbandet 3,5 GHz. Teracom får tillstånd att använda radiosändare i frekevensbandet 2,3 GHz.

I tätbefolkade områden och där det byggs lokala 5G-nät som bland annat används inom vården, hamnar och tillverkningsindustrin är det särskilt viktigt med höga frekvensband som 3,5 GHz.

Telia säkrar bästa nät även fortsättningsvis

Telia säkrade 120 MHz i frekvensbandet 3,5 GHz. Det innebär att Telia nu kan fortsätta utbyggnaden av 5G-nätet på flera platser i Sverige.

I ett pressmeddelande säger Telia Sveriges vd, Anders Olsson, att Telia är mycket nöjda med auktionens utfall. Telia är den operatör som har säkrat mest spektrum. Det gör att Telia stärker sin roll som ledande nätleverantör på den svenska marknaden. Priset för licenserna för 3,5 GHz-bandet uppgår till 75 miljoner EUR och de är giltiga i 25 år. 

Telenor och Tele2 vill vara först med rikstäckande 5G-nät

Telenor och Tele2 har förvärvat 100 MHz i frekvensbandet 3,5 GHz genom Net4Mobility. Både Telenor Sveriges vd Kaaren Hilsen och Tele2:s vd Kjell Johnsen är nöjda med utfallet och kan nu påbörja utrullningen av 5G i Sverige. Telenor och Tele2 meddelar i ett pressmeddelande att de slutit avtal med Ericsson och Nokia som leverantörer av utrustning i utbyggnaden av 5G.

Telenor och Tele2 är i dagsläget de enda operatörerna som har kunna erbjuda sina kunder tillgång till 5G-nät med 1 Gbit/s.

Priset för Telenors och Tele2:s licenser uppgår till 665,5 miljoner kronor.

Tre fick det frekvensutrymme som de önskade

Tre är den operatören som får mest spektrum per användare. Tre förvärvade 100 MHz i frekvensbandet 3,5 GHz. Tre:s vd Haval van Drumpt säger i ett pressmeddelande att de är mycket nöjda över att de fick tillgång till de frekvensband som de önskat sig. 

I ett pressmeddelande säger Haval van Drumpt att de sett fram emot att få tillgång till de nya frekvensbanden. Majoriteten av Tre:s kunder ska ha tillgång till 5G 2023. Tre täcker redan i dag 15 procent av befolkningen med sina 460 siter med 5G.