§1 Personuppgifter

Simkort.se sparar aldrig personuppgifter, detta eftersom att alla beställningar och köp sker uteslutande på de listade operatörernas hemsidor. 

§2 Ansvar

Simkort.se är enbart en mellanhand mellan kunden och operatörerna som jämförs på sidan. Alla avtal som tecknas är mellan operatören och kunden och vi står därför fullständigt utan ansvar då eventuella ekonomiska konflikter eller skador på simkortet uppkommer. Simkort.se kan därför aldrig vara en part i en eventuell tvist mellan operatören och kunden då ett avtal ingåtts. 

All information på sidan uppdateras efter förmåga men den kan aldrig garanteras att vara till fullo korrekt. Därför kan inte heller Simkort.se hållas som ansvariga för eventuella beslut som tas med grund i den information som finns på sidan. 

Besökare som vill ha exakta prisuppgifter och villkor hänvisas därför till operatörernas hemsidor. Vid frågor eller eventuella problem med simkort hänvisar vi alltid till den operatör som utfärdat simkortet. 

§3 Ändring av användarvillkor

Användarvillkoren får när som helst ändras eller uppdateras av Simkort.se. Besökaren på sidan har uteslutande ansvaret för att själva uppdatera sig om rådande användarvillkoren på sidan. Genom användandet av Simkort.se så godkänner du automatiskt dessa villkor.