En forskare kör en drönare över ett fält med plantor.Teracom lanserar ett luftnät som de hoppas kommer att hjälpa samhällsviktiga funktioner i framtiden. Redan under 2022 vill man täcka majoriteten av Sveriges yta. Foto: Bogdan Cherniak/Shutterstock

Mobilnät

Det mobila samhällsnätet kommer att byggas ut inom en snar framtid, skriver Teracom i ett pressmeddelande. Företaget menar att det är på tiden att mobilnätet får lufttäckning.

Teracom satsar nu på en utbyggnation av sitt nät – men i luften. Tanken är att luftnätet ska kunna gynna samhällsviktiga funktioner och hjälpa till att effektivisera räddningstjänstens arbete genom att möjliggöra att snabbt samla in och skicka data.

Nätet kommer att fungera från 200 meter och uppåt och förväntas täcka närmare 100 procent av Sveriges yta.

Samhällsviktiga funktioner ska gynnas

En av de stora fördelarna med lufttäckningen menar Teracom är att samhällskritiska funktioner får ett bättre och tryggare nät att luta sig mot. På så sätt hoppas man kunna utveckla samhällsviktiga instanser och hur de jobbar i fält.

Bland annat hoppas man kunna styra drönare från en helt annan plats, tack vare lufttäckningen. Meningen är att då kunna hjälpa till vid olyckor eller pågående bränder, genom att helt enkelt få en snabb och överskådlig bild av situationen. Tack vare luftnätet ska datan som samlas in av exempelvis drönare också kunna skickas och tas emot snabbare.

– Med vårt luftnät skapar vi helt nya förutsättningar för samhällsviktiga aktörer att göra insatser vid större händelser såsom skogsbrand, sjöräddning eller en bevakningsinsats, säger Teracoms CTO, Roland Svensson.

Mobilkommunikation från 200 meters höjd

Sammanlänkat med mobilnätet kommer mobil kommunikation via luftnätet att vara möjligt från och med 200 meters höjd och uppåt. Målet för Teracom är, förutom att täcka en ansenlig area av Sverige, också kunna erbjuda samma funktioner med sitt luftnät som med sitt samhällsnät.

På så vis hoppas man alltså kunna erbjuda att tjänsterna fungerar vid exempelvis elavbrott eller i andra ansträngda lägen.

Teracom rapporterar att utbyggnaden av luftnätet kommer att ske i etapper. Redan nu, under sommaren 2022, är målet att täcka så mycket som 86 procent av Sveriges area. I framtiden hoppas man dock kunna täcka uppåt 96 procent av Sveriges yta.