Baksidan på en svart mobiltelefon med texten Nokia i vitt och en 5G illustration i bakgrunden.Tele2 väljer Nokia som leverantör för utbyggnaden av deras 5G-corenät. Nu hoppas man komma igång med utbyggnaden av 5G-nätet snart. Foto: Mercurious/Shutterstock.com

Mobilnät

Tele2 har valt Nokia som nätleverantör i utbyggnaden av deras 5G-corenät. Samtidigt räknar Tele2 med att utbyggnaden av 5G-nätet kommer att kunna påbörjas under året, skriver Computer Sweden.

Nu står det klart att Nokia blir  nätleverantör till Tele2:s 5G-corenät. Avtalet med Nokia gäller Sverige, Lettland, Estland och Litauen. 

Tele2 valde Nokia för utbyggnaden 5G-corenätet 

Tele2 har sökt efter en partner som kan hantera Tele2:s utbyggnad av deras 5G-corenät på ett driftsäkert sätt och valet föll på Nokia. Det är inte första gången som Tele2 och Nokia samarbetar.

Deras relation går så långt tillbaka som till 1990-talet. Nu hoppas Tele2 på att utbyggnaden kommer att kunna starta i år. Men där råder det fortfarande en osäkerhet efter att Post- och telestyrelsen nekat Huawei att delta i 5G-auktionen. 

5G-auktionen sköts upp efter att Huawei nekades delta

Det har varit en hel del uppståndelse kring utbyggnaden av 5G-nätet. Så sent som i oktober meddelade Post- och telestyrelsen, på inrådan av Säpo, att de operatörer som blivit godkända att delta i auktionen av spektrum inte får använda sig av produkter från den kinesiska telekomjätten Huawei.

Det fick Huawei att se rött och i sin tur överklaga Post- och telestyrelsens beslut till Kammarrätten. Detta ledde till att auktionen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden som skulle startat i november pausades efter att Förvaltningsrätten beslutade att villkoret inte fick gälla under tiden som överklagandet hanterades.

Huawei åberopar avtal mellan Sverige och Kina

Men så sent som förra veckan skickade Huawei en formell skrivelse till statsminister Stefan Löfven och tre andra ministrar där Huawei åberopar investeringsskyddsavtalet som Sverige och Kina ingick 1982 och som uppdaterades 2004.

Huawei skulle därmed kunna åberopa att de blivit orättvist behandlade och att bland annat referera till finska Nokia blivit bättre behandlade. 

Huawei har kallat till omedelbara förhandlingar med representanter från Sverige. Om tvisten inte kan lösas kommer tvisten att gå till en internationell skiljedomstol.

Auktionen är tänkt att återupptas redan i januari

Nu hoppas både Tele2 och flera andra operatörer att 5G-auktionen ska återupptas snart. Post- och telestyrelsen beslutade i december att återuppta 5G-auktionen den 19 januari 2021. Men det är oklart om den kommer att genomföras om tvisten med Huawei inte är löst.