Illustration med en hand som håller i ett hänglås framför Huaweis logga.Huaweis uteslutning av Post- och telestyrelsen gällande 5G-auktionen har eskalerat. Nu hotar det kinesiska telekombolaget att dra Sverige inför en internationell skiljedomstol. Foto: rafapress/Shutterstock.com

Mobilnät

Inför godkännandet av 5G-auktionen i höstas valde Post- och telestyrelsen att utesluta Huawei och ett annat kinesiskt telekombolag. Nu hotar Huawei att dra Sverige inför en internationell skiljedomstol, skriver Dagens Industri.

Genom att förbjuda det kinesiska telekombolaget Huawei att delta i utbyggnaden av 5G-nätet har Sverige brutit mot avtal med Kina. Något direkt handelsavtal finns för närvarande inte. Däremot finns det ett investeringsskyddsavtal som Sverige och Kina ingick redan 1982. Så sent som 2004 uppdaterades investeringsskyddsavtalet, något som Huawei nu hänvisar till.

Huawei åberopar investeringskyddsavtalet i en formell skrivelse

I en formell skrivelse till statsministern Stefan Löfven, näringsminister Ibrahim Baylan, handelsminister Anna Hallberg och utrikesminsiter Ann Linde åberopar nu Huawei det investeringsskyddsavtal som finns mellan Sverige och Kina. 

Sveriges agerande har skadat Huaweis affärsintressen allvarligt, enligt Huaweis chefsjurist Zhao Minglu. Inför auktionen under hösten meddelade Post- och telestyrelsen att de operatörer som godkänts att delta i 5G-auktionen inte får använda någon som helst 5G-utrustning från Huawei. 

Huawei riskerar att förlora intäkter på 5,2 miljarder kronor

I skrivelsen har Huaweis jurist gått så långt som att avslöja värdet på de svenska 5G-kontrakten, något som tidigare aldrig har kommunicerats, som nu kommer att gå förlorat. 

Värdet på de svenska 5G-kontrakten skulle uppgå till 5,2 miljarder kronor från och med 2021 framåt under en period på fem till tio år. Därmed har Sverige skadat Huaweikoncernens affärsintressen i Sverige.

Tvister som inte kan lösas ska gå till skiljedomstol enligt avtalet

Huvuddelen i investeringsskyddsavtalet är att investeringar som görs av Sverige eller Kina ska försäkras att de behandlas rättvist och skäligt. Investeringarna får heller inte behandlas sämre än de investeringar som görs av en tredje stat. Det innebär att Huawei skulle kunna åberopa att de blivit orättvist behandlade genom att peka på finska Nokia som blivit bättre behandlade.

I investeringsskyddsavtalet finns det även en paragraf som säger att tvisten ska lösas i skiljedomstol om parterna inte kan lösa tvisten själva. 

Nu har Huawei kallat representanter från Sverige till omedelbara förhandlingar. Annars har Sverige, genom investeringsskyddsavtalet, förbundit sig att ta tvisten till en internationell skiljedomstol.