människor på uteservering vid lilla torg i malmöUnder sommaren har mobiltrafiken kvällstid nått nya toppnivåer. Störst ökning av antalet människor i rörelse har Tres jobb- och nöjesindikator noterat vid Lilla Torg i Malmö. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Rapporter

I sina regelbundna mätningar av mobiltrafiken i Sveriges tre största städer har Tre noterat en markant ökning av antalet människor i rörelse under sommaren, framför allt när det gäller trafiken i populära nöjeskvarter kvällstid. På sina ställen visar mätningarna på siffror långt över det normala.

För att få en inblick i huruvida svenskarna håller sig till myndigheternas rekommendationer om social distansering eller ej, har Tre tagit fram Jobb- och nöjesindikatorn. Genom anonymiserad nätverksdata från utvalda platser i landets storstäder visar indikatorn förändringar i mobiltrafiken utifrån ett värde som representerar en normalvecka innan coronavirusets utbrott.

Enligt de senaste mätningarna av kvällstrafiken vid populära nöjeskvarter i storstäderna, har antalet människor i rörelse ökat kraftigt under sommaren.

50 procent fler människor i rörelse än innan corona

Tres kommunikationsdirektör Mårten Lundberg menar att siffrorna talar sitt tydliga språk. Många har semestrat hemma i Sverige i år, och nöjeslivet har varit mer lockande än någonsin. I Göteborg och Malmö har mobiltrafiken kvällstid till och med överstigit normala nivåer.

Kvällsmätningarna vid Kungsportsplatsen i Göteborg visade en ökning på 22 procent under vecka 31 i jämförelse med en normalvecka innan coronautbrottet, och vid Lilla Torg i Malmö en ökning på hela 50 procent. Vid Stureplan i Stockholm har det däremot varit ovanligt lugnt i sommar, men vid Nytorget på Södermalm har mobiltrafiken nu börjat ökat igen.

Fler börjar gå tillbaka till jobbet

Tres jobbindikator analyserar mobiltrafiken på morgonen vid städernas centralstationer och hittills har mätningarna visat på relativt låg aktivitet under sommaren. Men mellan vecka 32 och 33 kunde man se att allt fler började ge sig i väg till jobbet igen.

I Stockholm ökade antalet människor med 30 procent i jämförelse med veckan innan, i Göteborg med 12 procent och i Malmö med 19 procent.