En telecommast står bredvid en väg och överblickar ett stort skogslandskap.Telenor blir ännu en operatör som kommer att erbjuda bredband via mobilnätet. Genom att installera en utomhusmottagare kan den som inte kan eller vill ha fiber få ett värdigt alternativ. Foto: Steve Heap/Shutterstock

Lansering

Telenor lanserar nu ett bredband via mobilnätet som på sikt kommer att använda sig av 5G, skriver Telekom idag. Hybridkontoret är vad som har sporrat företaget till denna utveckling, menar Andres Suazo.

Telia har tidigare introducerat fast bredband via mobilnätet och nu väljer alltså även Telenor att kliva in på marknaden. Genom att använda 4G och 5G hoppas man på stabila och snabba hastigheter som Andres Suazo, chef för konsumentprodukter på Telenor Sverige, menar passar perfekt för småföretag såväl som för villaägaren.

Ett alternativ till fiber

Den nya typen av nät ska fungera som ett alternativ till fiber. Hastigheterna ska kunna komma upp i samma hastighet som fiber och stabiliteten förväntas vara påtaglig.

– Det här är en produkt som passar perfekt för villaägaren, sommarstugeägaren och småföretagaren som vill ha stabilt nät och hög kapacitet men som inte vill, eller kan, få fiber, säger Andres Suazo.

Vid lanseringen kommer dock inte alla hushåll som väljer bredband via mobilnätet från Telenor att kunna få 5G. Det handlar om att 5G-nätet ännu inte är utbyggt så pass mycket att det har tillräckligt god täckning för att kunna nå ut till alla hushåll. Men 4G är däremot någonting som alla kan förvänta sig.

– Redan nu, med 4G, ger den nya hårdvaran bra resultat. Med 5G kommer det att förbättras ytterligare, säger Andres Suazo och fortsätter: Snart kan kunderna få ett stabilt och snabbt 5G-nät i sitt hem, helt utan grävning och med kort leveranstid.

Utomhusmottagare är nyckeln

För att bredbandet ska fungera behöver man få en utomhusmottagare installerad. Vanligen sätts den någonstans på husväggen. Utomhusmottagaren, som har en inbyggd antenn, fångar sedan in mycket starkare signaler från mobilnätet än vad våra enheter kan. Från utomhusmottagaren skickas sedan signalerna till routern inomhus.

Den som inte har möjlighet att få en utomhusmottagare installerad kan få ett alternativ med en inomhusrouter.