Telenors logga på en fasadTelenors arbete med hållbarhet både inom företaget och när det gäller att ställa krav på sina leverantörer har gjort att företaget rankas högst i Sverige när det gäller hållbarhet. Foto: Mino Surkala/Shutterstock.com

Utmärkelser

Landets mest hållbara företag inom telekom är Telenor. Resultaten från Europas största varumärkesundersökning om hållbarhet visar att Telenor rankas högst i Sverige inom telekom när det gäller att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. 

Europas största varumärkesundersökning om hållbarhet, Sustainable Brand Index B2B, visar att Telenor är Sveriges mest hållbara telekomföretag, när det gäller att idka näringsverksamhet på ett hållbart sätt. Undersökningen i år handlade om uppfattningen kring vilka företag som ligger i framkant när det gäller hållbarhet i olika branscher, med fokus på små- och medelstora företag. 

Höga krav på den egna verksamheten och leverantörer

Enligt Sustainable Brand Index grundare, Erik Elvingsson Hedén, har Telenor gjort betydelsefulla insatser i sin bransch när det gäller hållbarhet. De har på ett produktivt sätt lyckats med att kommunicera sitt arbete till både små och medelstora företag, och därför kommer de först i sin bransch. Målgruppen har observerat det arbete som Telenor har gjort i både klimatrelaterade och sociala frågor.

Under det gångna året har Telenor ställt höga krav på sina leverantörer när det gäller hållbarhet. De har också fokuserat mer på klimatsmarta lösningar och att minska det elektroniska avfallet. Bland annat har Telenor börjat sälja återanvända telefoner både online och i butik.

Telenor har sedan 2018 klimatkompenserat för energianvändningen genom Fairtrade Climate Standard. Telenor var det första telekombolaget i världen som införde klimatkompensering. I Sverige har verksamheten minskat koldioxidutsläppen med 80 procent det senaste decenniet.

Arbetat med ökad trygghet på nätet

Under tiden som Telenor har arbetat med hållbarhet har de även arbetat med mångfald, inkludering och barns trygghet på nätet. Det har bolaget fokuserat på under 2019. För att skapa en tryggare tillvaro online har de genom initiativet Nätprat försett ungdomar och barn med verktyg för att de ska kunna känna sig tryggare. Företaget har även anordnat ett arbetsträningsprogram, Open Mind, som vänder sig till personer med funktionsvariationer.

Enligt Telenor Sveriges hållbarhetschef, Magdalena Aspengren, betyder utmärkelsen mycket. Det är ett bevis på Telenors fortlöpande arbete för en hållbar utveckling i samhället, och att det har gett resultat.