andres suazoNätexperten Andres Suazo på Telenor tror att trenden med ökat mobilsurfande kommer att hålla i sig. Foto: Pressbild/Telenor

Rapporter

Svenskarna har surfat mer än någonsin under 2020. Telenor har sammanställt data från sina kunder och konstaterat flera rekordmätningar. Även telefonsamtalen har vänt den sjunkande trenden uppåt igen.

Under 2020 har mobilnätsanvändningen ökat med 42 procent. Den stora ökningen började i mars, precis när pandemin bröt ut i Sverige. Under den månaden surfade befolkningen 32 procent mer än månaden innan.

– Vi såg ökade surfvolymer i mobilnätet i våras när många blev isolerade och en stor andel svenskar började jobba hemifrån, och trenden har hållit i sig hela året, säger Telenors nätexpert Andres Suazo.

Under hösten har trenden fortsatt, parallellt med att smittspridningen ökat och restriktioner har införts. Från september till och med november ökade mobilsurfen med 31 procent från samma period 2019. 

Trendbrott för mobilsamtal – ökar igen

Det var även i mars som mobilsamtalen var både som flest och som längst. Totalt under året har samtalen ökat med 27 procent. Även uppladdad data i form av videosamtal har ökat kraftigt.

Perioden september–november ökade telefonsamtalen med 25 procent i antal och 12 procent i längd från förra året.

Det här är en nyhet i statistiken, påpekar Andres Suazo, och visar på ett förändrat beteende bland svenskarna. Vanligtvis brukar just telefonsamtal sjunka för varje år. 

Äldre surfar mycket mer än tidigare

Personer mellan 41 och 50 år är den åldersgrupp som står för den mesta surfen. Det är nytt för i år, för det brukar vara 18–30-åringar som surfar mest.

Däremot är det de äldsta åldersgrupperna som har ökat sitt surfande mest under 2020. Bland personer från 61 år och uppåt har surfandet ökat med 45 procent från föregående år.

Så även om det varit ett tufft år för äldre, har deras digitala utanförskap minskat, menar Andres Suazo.

Orterna där vi ringt och surfat mest

Geografiskt sett har surfen ökat mest i Kalmar län, med så mycket som 78 procent. Framför allt under semesterperioden i somras nådde surfandet toppnivåer. Den kommun som surfat mest är Borgholm.

Gällande telefonsamtal har Blekinge län ringt flest samtal – mer än 500 telefonsamtal per person. Samtalslängden har ökat mest i Norrbotten, med 20 procent. Men det är Gotland som står för de allra längsta samtalen, med ett genomsnitt på 259 sekunder under vecka 47.

Surfandet utomlands via roaming har minskat med 39 procent från förra året. Roamingen i Spanien, där svenskarna utlandssurfar som mest, var 50 procent mindre i år.