mobil liggande på ett bord med ett hänglås påNu bedömer PTS att Tele2 har gjort tillräckligt i sin säkerhetsuppdatering för att kunna skydda sina kunders röstbrevlådor. Foto: Bannasak Krodkeaw/Shutterstock.com

Operatörsnyheter

Under 2019 visade det sig att Tele2 hade brister gällande skyddet i sina abonnenters röstbrevlådor, vilket ledde till granskning av Post- och telestyrelsen. Nu bedöms Tele2 ha vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda röstbrevlådorna och kommer nu arbeta aktivt med riktlinjerna i sitt nya säkerhetssystem.

Under hösten 2019 avslöjades Tele2 inte en, utan två gånger, med att brista i sitt säkerhetssystem gällande sina kunders röstbrevlådor. Det hela började efter en systemmigrering i slutet av 2018, då flertalet hemliga nummer publicerades där de inte hörde hemma.

Post- och telestyrelsen (PTS) sattes efter en längre tid in i granskningen och bedömde att Tele2 hade brustit både i riskanalys och incidentrapportering. Operatören vidtog åtgärder som efter bara några månader visade sig vara otillräckliga och man fick återigen uppdatera sitt säkerhetssystem för att täppa till läckaget. Nu bedömer PTS att Tele2 har gjort tillräckligt för att etablera ett förebyggande säkerhetssystem och kommer därför att avsluta sin granskning. Det skriver Telekom idag.

En balansgång mellan säkerhet och användarvänlighet

Efter PTS:s bedömningar har Tele2 bland annat jobbat med att förbättra sina säkerhets- och riskanalyser. De har även uppdaterat sitt systematiska och regelbundna säkerhetsarbete för att kunna skydda kundernas personliga uppgifter i röstbrevlådorna.

Enligt Tele2 har de i sin systemuppdatering behövt gå balansgång mellan kraven på säkerhet och kraven på användarvänlighet – det har i detta läge inte funnits utrymme för kompromisser.

PTS positiva till Tele2:s säkerhetsåtgärder

Från PTS sida är man nöjd med hur Tele2 har löst situationen, och att operatören nu har tagit fram riktlinjer att arbeta efter för att kunna minimera riskerna av säkerhetsintrång i framtiden.

– PTS ser positivt på att Tele2 gått igenom systemen ordentligt och vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder för att säkra abonnenternas röstbrevlådor, säger Frida Ekengren, ansvarig för granskningen på PTS, till Telekom idag.