Pekfinger och tumme somhåller i ett simkort med en exotisk ö i bakgrunden.Alla simkort levereras i en simkortshållare i samma storlek som ett kreditkort. Men nu väljer Tele2 att halvera sina simkortshållare som ett led i deras arbete att minska plastavfallet. Foto: Sergey Chayko/Shutterstock.com

Telekomnyheter

Tele2 lanserar halverade simkortshållare som ett led i deras hållbarhetsstrategi. Genom att halvera simkortshållarna minskar man koldioxidutsläppen och sparar fler ton plast. 

Tele2, som nu är helt klimatneutrala i sin egen verksamhet, har som fokus att främja cirkulär ekonomi genom hela värdekedjan vilket innebär att sätta press på leverantörer, samla in avfall från kunder och öka återvinningen och återanvändandet. 

Vill minimera restavfall och maximera resursutnyttjandet

Tele2 vill minska, återanvända och återvinna produkter för att minimera restavfall och maximera resursutnyttjandet. Ett steg i den riktningen är att minska plastavfallet från alla miljoner simkortshållare som företaget årligen skickar ut till sina prenumeranter. 

Tele2:s hållbarhetschef, Erik Wottrich, säger i ett pressmeddelande att plast bryts ner långsamt, vilket kan medföra långsiktiga negativa effekter. Han betonar att plast har en utbredd mikroplastförorening i våra floder, sjöar och hav. Dessutom har den en fysisk påverkan på intrasslade djur. 

Plast är världens snabbast växande miljöproblem

Utsläppen av just mikroplast är något som har uppmärksammats alltmer under de senaste åren. Arbetet mot att minska mängden mikroplast pågår hela tiden på många olika sätt. Plast är ett av världens snabbast växande miljöproblem. Enligt Naturvårdsverket flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast i våra hav. 

Mindre simkortshållare kan minska koldioxidutsläppen med 35 ton

Tele2 strävar nu efter att minska plastavfallet. Fysiska simkort är kärnan i mobilutbudet och Erik Wottrich säger i ett pressmeddelande att han är mycket stolt över att Tele2 Sverige är först ut i Norden med att halvera simkortshållaren för att minska på mängden plast. 

Formatet på simkortshållaren är lika stort som ett kreditkort. Genom att halvera simkortshållaren kan man minska råvarorna med 55 procent till varje kort. I och med det kan Tele2 Sverige minska koldioxidutsläppen med 35 ton och spara cirka 6 ton plast varje år.