Tele2:s logga mot en fasadTele2 rankas som det näst mest jämställda företaget i Sverige. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Rapporter

Tele2 rankas högt i en ny jämställdhetsundersökning från Equileap. Den svenska mobiloperatörens jämställdhetsarbete rankas som det tredje bästa bland telekombolag över hela världen och som det näst bästa av alla svenska bolag.

I företag världen över arbetas det allt mer med jämställdhetsfrågor. Företaget Equileap har genomfört undersökningen 2019 Gender Equality Global Ranking & Report för att verkligen ta reda på hur det står till på arbetsplatser runt om i världen.

I rapporten rankas mobiloperatören Tele2 som det näst mest jämställda bolaget i Sverige och det tredje mest jämställda telekombolaget globalt sett. Totalt hamnar Tele2 på en 35:e plats. Undersökningen bygger på data från 3 519 bolag från 23 olika länder.

Bolagen har fått jämställdhetspoäng baserade på 19 kriterier

I sin rapport har Equileaps gett bolagen jämställdhetspoäng som är baserade på 19 kriterier inom fyra olika kategorier. Det Equileaps har tittat på är bland annat hur könsfördelningen ser ut mellan medarbetare och ledare. De har även tittat på om det finns en bra balans mellan privat- och arbetsliv, om bolaget har policys som bidrar till jämställdhet och vilka typer av engagemang och åtaganden bolagen har.

Tele2:s vd, Anders Nilsson, är mycket glad över att bolaget placeras så högt upp i Equileaps jämställdhetsrankning. Han anser att det är ett tecken på att Tele2:s arbete gett resultat. Anders Nilsson ser dock att det finns mycket mer att göra för att främja jämställdhet. På Tele2 handlar det bland annat om att få till en bättre könsfördelning bland bolagets svenska medarbetare.

Vill nå jämn könsfördelning inom fyra år

Tele2 har inte någon jämn könsfördelning i dagsläget. Det är något de är medvetna om och vill ändra på. Tele2 har satt upp ett mål om att nå en jämnare könsfördelning inom fyra år. För att nå dit har Tele2 lanserat 16 initiativ för operatörens arbete här i Sverige.

För att få fler kvinnor till företaget har Tele2 förändrat sin rekryteringsprocess. Förändringen ska göra det lättare att hitta kvinnliga kandidater. Redan nu går det att se att förändringen börjar ge resultat. Sedan rekryteringsprocessen ändrades är 60 procent av alla nyrekryteringar kvinnor.