Kvinna sitter vid bord och tittar ner i mobiltelefon.En ny undersökning från Tele2 visar att det är få som utnyttjar möjligheten att ringa via wifi, trots att många vet vilka fördelar som finns. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Undersökningar

En undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Tele2 visar att det fortfarande är få som ringer mobilsamtal via wifi. Av respondenterna som uppger att de har dålig mobil täckning inomhus är det hela 85 procent som säger sig känna till att wifi kan förbättra samtalskvaliteten, men det är däremot bara 49 procent som faktiskt väljer att gå den vägen. Det skriver Mobil.se.

Att man kan ringa vanliga mobilsamtal via wifi är något som de flesta känner till vid det här laget, men det är ändå ytterst få som faktiskt utnyttjar möjligheten. Det visar en ny undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Tele2. 

De flesta har god uppkoppling och tillgång till wifi hemma

I undersökningen har Demoskop frågat 1 343 personer över hela Sverige som bor i flerfamiljshus om hur de upplever mobil- och wifi-täckningen i bostaden. Det visar sig att uppkopplingen är god överlag då hela 96 procent av hushållen uppger att de är nöjda med den mobila täckningen, och 97 procent har även wifi hemma.

Av hushållen som upplever att mobiluppkopplingen inte håller måttet uppger 4 procent att de har problem med mobilsamtal i hela bostaden, och 19 procent att det finns brister i vissa delar av den.

Få använder wifi-samtal när mobiluppkopplingen är dålig

Som sagt så är ju wifi en väg att gå för att förbättra kvaliteten på mobilsamtal om mobiluppkopplingen inte lever upp till förväntningarna. Enligt undersökningen uppger hela 85 procent av respondenterna som upplever dålig mobiltäckning att känner till fördelarna med wifi-samtal, men det är däremot bara 49 procent, det vill säga mindre än hälften, som väljer att använda det.

Orsakerna bakom framgår inte

Precis som Mobil.se påpekar så är det en sak som undersökningen inte visar, och det är anledningarna till varför det är så få som använder wifi-samtal trots att det bevisligen är så många som känner till fördelarna.