poliser med smarta telefonerAtt spåra kriminella via deras mobiltelefoner är ett viktigt undersökningsverktyg för polisen. I och med det nya 5G-nätet kan det bli svårare att göra detta om inte poliserna är med i samtalen kring 5G-utvecklingen. Foto: Sergei Gonin/Shutterstock.com

Mobilnät

När 5G ersätter det gamla 4G-nätet kan det bli svårare för polisen att spåra kriminella. EU:s brottsbekämpningsbyrå Europol ger kritik mot att poliser i Europa inte har fått delta i samtalen kring 5G-utvecklingen. Nu är det viktigt att den fortsatta utvecklingen tar med det perspektivet för att bekämpa webbaserad brottslighet, skriver Ny Teknik.

5G-tekniken kan göra det svårare för poliser i Europa att spåra kriminellas telefoner. När 4G-nätet föråldras uppstår nämligen ett hål i polisövervakningen, och EU-länderna har ännu inte de nya regler och den nya tekniken som krävs för att kompensera för detta.

Av den anledningen behöver polisen och andra myndigheter som arbetar med brottsbekämpning få delta i diskussionerna kring utvecklingen av nya kommunikationsnät. Det menar Catherine De Bolle som är chef för Europol, EU:s byrå för gränsöverskridande brottsbekämpning.

Kommunikationsnätet är ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen

Med 4G-nätet kan polismyndigheterna i dag lyssna på efterlysta kriminella och spåra dem. Men de mekanismer som möjliggör detta går inte i dagsläget att använda med 5G-nätet.

– Det är ett av de viktigaste undersökningsverktygen som polisen har, så vi behöver detta i framtiden, konstaterar Catherine De Bolle.

Samtal om övergången till 5G-teknik har framför allt skett mellan teknikföretag och politiker, medan brottsbekämpande myndigheter har blivit inbjudna till samtalen alldeles för sent. Nu är man därför tvungen att lösa situationen med att försöka begränsa skadorna snarare än att ta med brottsbekämpningen som faktor redan från början.

Mer pengar behövs för att bekämpa cyberbrottslighet

Catherine De Bolle trycker på att webbaserad kriminalitet är ett enormt problem. Därför är det viktigt att polisen får sitta med vid diskussionerna och följa med i teknikutvecklingen.

Hon vädjar också till EU:s ledare att avsätta mer resurser till polisen och till Europol. Pengar behövs för att bättre kunna bekämpa cyberbrottslighet och kriminella som har stor teknisk kunskap.

I Sverige har Post- och telestyrelsen sedan en tid tillbaka ett regeringsuppdrag att utreda säkerheten för 5G-näten.