Tele2s logga mot svart bakgrundTele2 säger upp 170 anställda efter sammanslagningen med Comhem. Foto: JPstock/Shutterstock.com

Operatörsnyheter

Förra året stod det klart att Tele2 och Comhem slås ihop. Sammanslagningen har lett till att många roller överlappar varandra. Därför tvingas nu Tele2 säga upp omkring 170 anställda och cirka 60 konsulter, skriver SVT. De flesta som berörs arbetar med mobil- och bredbandsnätet.

I början av förra året meddelade Tele2 och Comhem att de två bolagen slås ihop. De två bolagen har många liknande organisationer vilket gör att många funktioner och roller överlappar varandra. Av den anledningen tvingas nu Tele2 säga upp 170 anställda, rapporterar SVT.

Det är framför allt anställda som arbetar inom bredbands- och mobilnätet och kundservice som kommer att få lämna företaget. Utöver de 170 anställda kommer ett 60-tal konsulter påverkas.

Tele2 ser hela tiden över sin personalstyrka

I dagsläget befinner sig Tele2 och Comhem i en sammanslagning. Man ser hela tiden över hur man ska hantera den. Tele2s pressansvarig, Louise Ekman, kan inte svara på om fler anställda kan varslas framöver. Det är ett beslut som operatören i så fall får ta ställning till framöver.

Louise Ekman berättar att det var ett tufft besked att ge de anställda och hon har förståelse för att det skapar en oro. Nu försöker Tele2 stötta alla som berörs och man för dessutom en dialog med facket.

Kunderna påverkas inte av nedskärningen

Tele2s kunder kommer inte märka av nedskärningarna. Förhoppningen från operatörens sida är i stället att ge alla kunder en bättre upplevelse än tidigare. Dessutom har man en målsättning att effektivisera kundbemötandet och göra det ännu bättre än tidigare.

I Sverige har det gemensamma bolaget omkring 5 000 anställda. Bolagets nya organisation träder i kraft om två veckor, den 14 juni, det är även då personerna som blivit uppsagda lämnar företaget.