hand håller mobil med 5gTres nätchef Maria Jonsson sammanfattar deras stora 5G-satsning som lyckad. Nu siktar operatören på att bredda 5G-nätet ytterligare lite till. Foto: Fit Ztudio/Shutterstock.com

Mobilnät

I en intervju med sajten Telekom idag berättar Tres nätchef Maria Jonsson om operatörens lyckade satsning på 5G-nätverk och förhoppningarna om framtiden.

Under sommaren har operatören Tre breddat sin satsning på 5G. I dag kan personer med 5G-kompatibla telefoner surfa på den nya generationens mobilnät i storstäder som Stockholm, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Västerås.

I en intervju med Telekom idag berättar operatörens nätchef Maria Jonsson att sommarens satsning på 5G ses som lyckad. Detta trots att den 5G-teknik som finns på plats i dag inte ger användaren den fulla upplevelsen av 5G eftersom all teknik runtomkring ännu inte har hunnit uppgraderats till att bli 5G-mässig.

Fler än väntat använder 5G-nätet

Trots att 5G-nätverken ännu inte är fullt utvecklade visar användarstatistik från Tre att det finns en grupp användare som redan i dag har 5G-kompatibla telefoner. Enligt Maria Jonsson är det fler än förväntat som kopplat upp sig mot operatörens 5G-master.

Samtidigt är det ett relativt lågt antal, sett till antalet användare totalt. Men det problemet är med största sannolikhet av övergående art.

– Vi tror att det blir tidigast 2022 som merparten av våra kunder har 5G-kompatibla mobiler. På så vis blir 2021 ett mellanår med fortsatt mycket tillväxt i 4G-trafik och först 2022 dominerar 5G-trafik, säger Jonsson till Telekom idag.

Nätchefen slår tillbaka mot kritiker

Det finns kritiker som pekar på bristerna i den teknik som operatörerna under de senaste åren lanserat som 5G-teknik. Kritikerna menar att den teknik som operatörerna installerat inte går att jämföra med hur det riktiga 5G-nätet kommer att fungera och att lanseringarna gjorts i rent marknadsföringssyfte.

Till Telekom idag medger Maria Jonsson att det finns begränsningar i den teknik som finns tillgänglig för kunder i dag. Samtidigt menar hon att lanseringarna i första hand har gjorts för att skapa en större medvetandehet om 5G.