Kollage med mobilmast och Tres vd Haval van DrumptTres vd Haval van Drumpt oroar sig över att 5G-utvecklingen kommer drabbas om konkurrensen uteblir. Foto: kriangphrom/Shutterstock.com

Mobilnät

I en debattartikel i SvD höjer Tres vd, Haval van Drumpt, ett varningens finger för 5G-utvecklingen i Sverige. Om inte Post- och Telestyrelsen inför ett lägre spektrumtak för kommande 5G-auktioner riskerar konkurrensen att utebli. Gör inte PTS något åt detta vill van Drumpt att regeringen blandar sig i och gör en viktig insats för landet.

5G närmar sig med stormsteg och i slutet av förra året hölls bland annat auktioner i 700 Mhz-bandet. Sverige har som mål att vara en ledande kraft i 5G arbetet men för att bli det tycker Tres vd Haval van Drumpt att ministrarna Anders Ygeman och Ibrahim Baylan måste engagera sig mer.

I en debattartikel i SvD skriver operatörschefen att ministrarna måste se över Post- och Telestyrelsens arbete och förberedelser för auktioner av 5G-frekvenser. Han anser att auktionerna kommer hämma 5G-utvecklingen eftersom att konkurrensen kommer utebli.

Tres vd vill se ett lägre spektrumtak

Landets olika operatörer har olika ekonomiska förutsättningar. Av den anledningen tycker van Drumpt det är viktigt att utforma spektrumtaket som passar flera operatörer. Med spektrumtak menas en begränsning i hur mycket spektrum en enskild operatör får köpa. 

Med dagens spektrumtak anser van Drumpt att vissa operatörer kan köpa tillräckligt med spektrum för att få en effektiv utbyggnad medan operatörerna som saknar de ekonomiska förutsättningar får nöja sig med det som blir kvar.

Förra året hölls 5G-auktioner i 700 MhZ-bandet och PTS fick kritik just för sin bristande analys av konkurrensfrågorna. Till kommande auktioner har man gjort en bättre analys men enligt Tre finns det fortfarande brister. 

Auktionerna ger staten stora intäkter

Auktioner i 5G-näten ger staten stora intäkter men Haval van Drumpt tycker det är viktigt att man prioriterar en fungerande konkurrens framföra auktionsintäkter. PTS har dock tidigare sagt att det finns risker med att enbart prioritera konkurrensen med ett lägre spektrumtak. Myndigheten anser att det riskerar att leda till att spektrum inte överlåts till ett ekonomiskt effektivt pris.

Tres vd avslutar sin debattartikel med att skriva att Sverige inte har råd med ett historiskt misstag som inte främjar konkurrens. Regeringen har möjlighet att blanda sig i och göra en viktig insats för Sverige.