Kvinna som sitter och har ett videomöte på sin laptop.Under sommaren ökade oron för att det svenska mobilnätet skulle gå sönder. Men trots att trafikflödet hos hushållen har ökat på grund av att allt fler arbetar hemifrån mår det svenska nätet ändå bra och det finns ingen risk att det ska gå sönder. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Telekomnyheter

Trafikflödet på det svenska nätet har ökat enormt under pandemin. För att möta behovet hos nätanvändarna tvingas operatörerna att snabba på sin utbyggnad, skriver Computer Sweden.

Coronapandemin har orsakat en hel del förändringar för företag, människor och samhället i stort. Förändringen märks tydligt när det gäller trafikflödet på mobilnäten.

Den tidigare lägsta trafiknivån har stigit

Open Infras nätverkstekniker, Fredrik Lindh, har tillsammans med sina kollegor övervakat nätverken och kan se att den tidigare lägsta trafiknivån har stigit på grund av att allt fler arbetar hemifrån. Möten sker på bland annat Zoom och Teams och de som arbetar hemifrån gör det från sitt hemma-wifi.

Även om trafiken under dagtid har ökat mest är det på kvällen som trafikmängden är som störst. Även trafiken på kvällstid har ökat, men inte lika snabbt som under dagen.

Störst är ökningen under kvällstid på vardagar och helger

Enligt Fredrik Lindh sker den största ökningen av trafikmängden på vardagar under kvällstid och helger. Under dessa tider sker det alltid en ökning, men de restriktioner som införts till följd av coronapandemin har bidragit till att det har ökat ännu mer.

Internetknutpunkten Netnods forskningschef, Patrik Fältström, har sett hur beteendemönstret har förändrats från insidan av Sveriges internet. Enligt Patrik Fältström har kärnan i de svenska nätverken klarat av förändringarna bra, men nya beteendemönster ställer nya krav. Fälström menar att man måste dimensionera tjockleken på sladdarna efter peak. 

Trafiken under dagtid har ökat men ligger ändå inte på samma nivå som kvällstid

Under förmiddagen är ökningen extrem, men fortfarande långt under peaken som sker på kvällstid. Så då finns det egentligen ingen anledning till att core-nätverken ska designas om. Det som har hänt är att hushållens trafik har ökat radikalt under dagtid, vilket också har en helt annan karaktär på trafiken än vad hushållen normalt har. 

Framför allt har antalet videokonferenser från hushållen ökat. Nätverken ställs inför helt andra krav när det gäller kombinationen med VPN och videokonferenser.

Löpande uppgradering av kapaciteten

Eftersom kapaciteten hos de flesta operatörerna uppgraderas löpande är det än så länge ingen fara, enligt Fredrik Lindh. Det svenska nätet mår bra, men man har tvingats uppgradera det i kanterna. Det svenska nätverken kommer inte gå sönder, trots den enorma ökningen.