Återvunna mobiltelefoner.Telia är det mest hållbara företaget inom telekombranschen. En av flera åtgärder för att bidra till en bättre miljö är att återvinna mobiltelefoner

Utmärkelser

Hållbarhet har blivit allt viktigare när allt fler blir mer medvetna. För elfte året i rad har Sustainable Brand Index, Europas största studie om hållbarhet, utsett Telia till telekombranschens mest hållbara företag. Studien bygger på hur konsumenter kopplar ihop varumärken med hållbarhet. 

Telia har länge arbetat med hållbarhet. Bolaget var även den första teleoperatören som har ställt krav på att elen som driver deras nät och deras tjänster ska vara förnybar samtidigt som produktionen är klimatsmart och lever upp till högt ställda krav på klimat, miljö, växter, djur och människor. 

Telia stolta över utmärkelsen

Telia Sveriges vd, Anders Olsson, säger i en kommentar i ett pressmeddelande att de är både glada och stolta över utmärkelsen där svenska folket ser Telia som branschens mest hållbara varumärke.

Telekombolagets fokus framåt är att fortsätta vara ledande år efter år när det gäller hållbarhet och nu fortsätter bolaget att bygga ut sitt nät för att bidra till en mer hållbar vardag både för människor och företag men även som för samhället i stort. 

Telia har som mål att vara helt koldioxidneutralt till 2030 och arbetar hårt med att leva upp till Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. 

Klimat- och koldioxidneutrala

Kärnan i Telias miljöarbete är ”Resan till noll”, en resa mot noll utsläpp och avfall. Telia vill vara helt koldioxidneutrala genom hela värdekedjan vilket även gäller utsläpp hos både leverantörer och kunder. 

När det gäller det klimatneutrala arbetet kompenserar Telia för de utsläpp de orsakar i sin verksamhet genom att stötta miljöprojekt som minskar de globala utsläppen. 

Möjligheten till uppkoppling ökar social hållbarhet

Telia arbetar även för att minska det digitala utanförskapet som blivit mer tydligt under pandemin. Genom att se till att barn, unga och även äldre får hjälp och stöttning hoppas man kunna öka den sociala hållbarheten. Telia har bland annat drivit kampanjen #ensammatillsammans med extra surf till äldre. 

Telia erbjuder både konsumenter och företag att panta mobiler och andra it-produkter som inte används så att de kan återvinnas eller återanvändas. Under 2020 rekonditionerades nästan 100 000 bredbandsroutrar som återanvändes.