Man som går och samtidigt håller tittar i sin mobiltelefon.Telia lanserar 5G-nät i flera städer runt om i landet. Framför allt kommer 5G-nätet att täcka städernas stadskärnor där det vistas mycket folk samtidigt. Foto: Maridav/Shutterstock.com

Mobilnät

Telias utbyggnad av 5G-nätet fortsätter och nu kommer Telia att lansera 5G i 20 av landets största städer. Det 5G-nät som lanseras kommer framför allt att täcka stadskärnorna där det ständigt finns många människor i rörelse.

Sedan invigningen av Telias 5G-nät i Stockholm i maj har Telia fortsatt sin offensiv med utbyggnaden av 5G-nätet. Nu lanserar Telia sitt 5G-nät i 20 städer runt om i landet från Malmö i söder till Luleå i norr. 5G-nätet ska framför allt täcka städernas stadskärnor där det kan vistas många människor samtidigt. 

Omfattande utrullning av 5G-nätet

Enligt Telia Sveriges vd, Anders Olsson, pågår det en rejäl satsning just nu när det gäller utrullningen av Telias 5G-nät. Det här ska stärka Sveriges digitala infrastruktur vilket är en mycket viktig förutsättning för en hållbar omstart och för den fortsatt digitala utvecklingen i samhället.

I rapporten från Omstartskommissionen har digitaliseringen pekats ut som ett av de tio viktigaste strategiska områdena när det gäller att långsiktigt stärka landets utvecklingsförmåga och konkurrenskraft på ett hållbart sätt. Men det krävs en bra uppkoppling för att kunna snabba på digitaliseringsarbetet.

Högre datahastigheter och kortare svarstider

5G drivs av förnybar el till 100 procent och bidrar till högre datahastigheter och kortare svarstider. De unika och tekniska egenskaperna med 5G banar väg för fler digitala tjänster och mer innovation inom flera olika delar av samhället.

Med 5G möjliggörs självkörande transporter, automatiserad produktion, smartare elförbrukning i fastigheter, nya spelupplevelser i mobilen, distansvård och mycket mer. 

Med 5G tillförs det ny kapacitet till mobilnätet vilket breddar de digitala motorvägarna. Det behövs i takt med att databehovet ökar för att vi ska kunna använda oss av fler avancerade tjänster och fler uppkopplade enheter. Flera tillverkare lanserar just nu mobiler som är anpassade för 5G. 

Mobilt bredband med 4G-nätet där fiber saknas 

Dagens 4G-nät kommer inte att ersättas av 5G-nätet. Teknikerna kompletterar varandra och kommer att fortsätta att utvecklas. Bland annat kommer Telia att erbjuda snabbt bredband via mobilnätet på platser runt om i landet som inte har fiber. Till en början kommer det att ske genom 4G-nätet, men senare över 5G-nätet.