hand håller upp smartphone med hastighetstest i 5gEnligt en studie från Ericsson ställer 5G-användare högre krav på tekniken och är också beredda att lägga mer pengar på sina abonnemang. Foto: aslysun/Shutterstock.com

Rapporter

I en ny studie från Ericsson, där över 30 000 smartphone-ägare över hela världen (dock inte i Sverige) har tillfrågats, kräver 5G-användare mer av den nya tekniken. De är även beredda att betala mer för sina abonnemang jämfört med 4G-abonnemangen. Det skriver Ny Teknik.

I december förra året intervjuade Ericsson totalt 30 730 personer i åldrarna 15 till 69 år i 26 olika länder. Deltagarna äger en smartphone och kopplar upp sig mot internet på en daglig basis, och av de drygt 30 000 tillfrågade har ungefär 4 000 ett 5G-abonnemang.

Enligt Ericsson är studien således representativ för 1,3 miljarder smartphone-ägare, varav 220 miljoner med ett 5G-abonnemang. Pernilla Jonsson, chef för Ericsson Consumer & IndustryLab, menar att detta är den största studien där de inkluderat så pass många 5G-abonnenter. Undersökningen visar bland annat att 5G-användare kräver mer av tekniken och även är villiga att lägga mer pengar på sina abonnemang.

5G-användare spelar oftare via molnet och ar-appar

Det visar sig även att 5G-användare tenderar att lägga ner mer tid på spel, antingen via molnet eller olika ar-appar (augmented reality-appar).  Pernilla Jonsson menar att en förklaring kan vara att 5G-användare är mer teknikintresserade överlag och kanske därför även är flitigare brukare av spel i det här formatet.

Var femte person av de tillfrågade uppger att de använder mindre wifi, både i och utanför hemmet. Täckning verkar även stå högre i kurs än hastigheterna, och enligt Jonsson uppger många att det är av största vikt att allt alltid ska fungera. Under pandemin har sömlös uppkoppling kommit att bli viktigare än någonsin.

Många saknar kunskap om fördelarna med 5G

Enligt studien finns det fortfarande många frågetecken kring 5G och vilka tjänster som är kopplade till den nya tekniken. Fler ägare till 5G-mobiler skulle även ha tecknat 5G-abonnemang om de bara hade större kunskap om fördelarna.

I slutet av 2020 ska det ha funnits 220 miljoner aktiva 5G-abonnemang i världen, och enligt Ericssons studie kan ytterligare 300 miljoner smartphoneanvändare börja använda 5G under 2021. Om deras önskan om mer information och kunskap infrias det vill säga.

– Vi behöver vara mer tydliga som bransch med vad man kan leverera, säger Pernilla Jonsson till Ny Teknik.

5G-användare beredda att betala mer

Många 5G-användare förväntar sig att den nya tekniken ska medföra fler moderna och spännande användningsområden, och är enligt studien även beredda att lägga mer pengar på sina abonnemang. Hela 20 till 30 procent mer än på 4G-abonnemangen.