En man håller i en telefon där en plastfigur balanserar med texten 5G.Enligt en rapport från Opensignal har hastigheterna i alla världens nätverk ökat. Högst hastighet har länder med 5G. Foto: Ira Lichi/Shutterstock

Mobilnät

Den genomsnittliga nedladdningshastigheten av mobildata har ökat kraftigt i världens mobilnät sedan 2019, skriver M3. Det rapporterar Opensignal efter en global undersökning av mobila nedladdningshastigheter.

Opensignal är ett oberoende företag som bland annat analyserar mobila nätverk i global skala. Nu kommer de med en rapport som visar på att nedladdningshastigheterna för mobildata har ökat markant över de senaste tre åren.

5G har påverkat nedladdningshastigheterna

I de flesta av världens alla länder har nedladdningshastigheterna i mobila nätverk ökat kraftigt sedan år 2019. Rapporten kommer från det oberoende företaget Opensignal. De tror att ökningen till stor del handlar om den utbredda lanseringen av 5G-nätet.

Framför allt har hastigheterna ökat i de rikare länderna. Där tror man att det är just 5G som är den avgörande orsaken. I Sydkorea, som är ett av de rikare länderna, har hastigheten exempelvis ökat i genomsnitt med 77,3 Mbit/s. Det innebär en ökning från 52,4 Mbit/s till 129,7 Mbit/s.

En tydlig trend som Opensignal har kunnat identifiera är att i de länder där 5G lanserades tidigt har också hastigheterna ökat mer än i länder där man väntade med 5G. Det syns tydligt på Sveriges mobildata där hastigheterna endast ökade med 12 procent mellan 2019 och 2021.

Opensignal kan även rapportera att 5G-näten är ansvariga för att ha höjt hastigheterna även under det man kallar dygnets långsammaste timme.

Även utan 5G har hastigheterna ökat

Samtidigt har det visat sig att hastigheterna har ökat även på platser där 5G inte är närvarande. Ett exempel på det är Irak, där hastigheterna ökade med imponerande 1 132 procent utan att någon lansering av 5G har skett.

Detsamma gäller länder som Demokratiska Republiken Kongo, Libyen och El Salvador. Till skillnad från i Irak har hastigheterna här inte ökat med över tusen procent, men en tresiffrig ökning på hastigheterna i mobilnätet är genomgående.