Basstation på en 5G-mast med blå himmel i bakgrunden och sol som strålar5G med millimetervågor kräver att mobiltelefonen har fri sikt till mobilmasterna för att fungera. Foto: TPROduction/Shutterstock.com

Mobilnät

De första oberoende testerna av 5G-nätet med millimeterbandet visar på höga hastigheter med nedladdningar på upp till 624 megabit per sekund. Men samtidigt har millimetervågorna sämre räckvidd skriver Ny Teknik.

Nu finns mobilt 5G kommersiellt tillgängligt. Det innebär att oberoende aktörer kan testa prestandan och se vad den går för. Även om det finns en del förbehåll ser de första resultaten mycket lovande ut.

Operatören Verizons 5G-nät i Chicago har testats av sajten Digital Trends som undersökt vad nätet faktiskt klarar av. Än så länge är det bara i Chicago och Minneapolis som 5G finns tillgängligt. Företaget Verizon har meddelat att det kommer ske en lansering av 5G i fler än 30 städer under 2019. 

Verizon använder sig av millimeterband som har höga hastigheter men sämre räckvidd

Satsningen som Verizon gör är mycket intressant då operatören går rakt på millimeterbanden där höga frekvenser ger mycket höga datatakter och mycket låg fördröjning. Nackdelen med millimetervågorna är att de har sämre räckvidd, vilket gör det svårt att tränga igenom byggnader och de kan till och med störas av lövverk, fukt och regn.

I Digital Trends test återkommer denna typ av störningar. Reportern har vid ett tillfälle 624 megabit per sekund i nedladdningshastighet vilket är mycket mer än vad det mest moderna 4G-nätet kan leverera. Vidare var fördröjningen endast 29 millisekunder, vilket är en mycket fin siffra. 

Men testet visar också på brister där täckningen lätt kan gå förlorad. För att få 5G-symbolen att synas på telefonen krävdes det fri sikt till mobilmasterna vilket var något som sajtens utsände märkte av. Att besöka ett café eller gå in i en gränd var inte att tänka på då sikten till mobilmasterna blev skymd.

Den enda kommersiella lösningen som finns på marknaden just nu var den som Digital Trends använde sig av. De fäste en extern antennenhet på telefonen Motorola Moto Z3 med hjälp av magneter.

Bättre täckning med svenska operatörer

När 5G lanseras av svenska operatörer kommer täckningen att bli lite bättre, men däremot kommer användaren inte kunna ta del av millimeterbandens mest extrema egenskaper. Anledningen är att tillstånden som har delats ut i år på 700 megaherz-bandet och som kommer att delas ut senare i år på 3,5 gigaherz-bandet har lägre frekvenser. 

Än så länge kan Post- och telestyrelsen inte svara på när 5G på millimeterband kommer att lanseras i Sverige.