Samsungmobil med Huaweis logga på framsidanHuawei överklagade PTS beslut om att inte får delta i auktionen av spektrum till 5G-nätet. Auktionen är uppskjuten i väntan på domstolens beslut. Foto: Allmy/Shutterstock.com

Mobilnät

Post- och telestyrelsen har fattat beslut om att pausa auktionen av spektrum till 5G-nätet till följd av Huaweis överklagan att inte få medverka i auktionen. Något nytt datum har ännu inte satts, skriver Post- och telestyrelsen i ett pressmeddelande.

Efter att Huawei har överklagat Post- och telestyrelsens beslut om att de inte ska få delta i spektrumauktionen för 5G har Post- och telestyrelsen beslutat om att pausa tilldelningen av banden på 3,5 Ghz och 2,3 GHz tillfälligt. PTS avvaktar kammarrättens beslut innan de som myndighet kan avgöra hur de kan fortsätta med auktionen av spektrum.

Förvaltningsrätten beslutade att Huaweis tillståndsvillkor inte ska gälla

PTS beslut om godkännande av sökande och tillståndsvillkor har överklagats av Huawei Technologies Sweden AB. I måndags beslutade förvaltningsrätten i Stockholm att de tillståndsvillkor som gäller för telekombolaget Huawei inte ska gälla tills vidare. Förvaltningsrättens beslut kommer att överklagas av PTS till nästa instans som är kammarrätten. 

Enligt PTS inställning är det först när beslut om tillsånd har fattats efter auktionen som villkoren går att överklaga. Det går alltså inte att överklaga beslutet särskilt. PTS anser att det finns betydande samhällsintressen, speciellt när det gäller bevarandet av säkerheten i Sverige om målet ska prövas i sak. PTS anser att beslutet även bör gälla under tiden som domstolen prövar ärendet. 

Viktigt för Sveriges konkurrenskraft att auktionen genomförs snart 

PTS är angelägna om att kunna genomföra auktionen så snart som möjligt för att företag och svenska konsumenter så snart som möjligt ska kunna ta del av allt vad den nya 5G-teknikens möjligheter innebär. Auktionen är även viktig när det gäller Sveriges konkurrenskraft. 

Men det är viktigt att förutsättningarna för att genomföra auktionen är tydliga, och därför vill PTS avvakta kammarrättens prövning kring Huaweis överklagan. PTS kommer att fatta ett nytt beslut kring auktionen när denna process är avslutad.

Domstolens handläggning av Huaweis överklagande är avgörande för när PTS kan fatta beslut om när de kan fortsätta med processen.