Flera programmerare i ett rum framför datorer med kod.Cybersäkerhet är någonting som många vet om att de behöver men som brister i många fall. En ny rapport visar att läget är illa även för kritisk infrastruktur. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Rapporter

När cybersäkerhet är på allas läppar kommer också en ny undersökning från Gartner med dystra siffror, skriver Computer Sweden. Närmare en tredjedel av alla organisationer som arbetar med kritisk infrastruktur riskerar att drabbas av ett säkerhetsintrång.

Det har tagit lång tid för myndigheterna att vakna upp ur sin slummer gällande cybersäkerhet för kritisk infrastruktur. Men sedan en rapport återigen slagit larm, den här gången från Gartner, kommer regeringar i flera länder nu att behöva investera i cybersäkerhet.

Länder måste skyddas även ur ett cyberperspektiv

Det amerikanska företaget Gartner har nyligen genomfört en undersökning som visar på alarmerande siffror. Enligt deras rapport kommer närmare en tredjedel av de organisationer som i dag arbetar med kritisk infrastruktur att drabbas av ett eller flera säkerhetsintrång innan år 2025.

Med kritisk infrastruktur avses den infrastruktur som i ett land är helt avgörande för att landet ska fungera. Det kan handla om kommunikation, vatten, transport, energi eller sjukvård. Även vissa offentliga anläggningar kan räknas in i kritisk infrastruktur.

– Regeringar i många länder inser nu att deras nationella kritiska infrastruktur har varit ett odeklarerat slagfält i årtionden, förklarar analyschef på Gartner, Ruggero Contu.

Hoten gentemot kritisk infrastruktur ökar dessutom för varje dag som går. Ruggero Contu förklarar att ju längre tiden lider, desto mer sofistikerade blir hoten. Gartner menar på att det krävs en omfattande säkerhetsstrategi från myndigheternas sida.

Det är i uppkopplingen som säkerheten brister

De många fördelar som kommer med ett uppkopplat samhälle medför också en hel del säkerhetsbrister. Det gäller särskilt för cyberfysiska system, vilket är en slags system som är konstruerade för att exempelvis kunna styra och reglera maskiner på en arbetsplats.

I takt med att uppkopplingen ökar breddas också den möjliga attackytan för exempelvis hackare. Det är här, menar Ruggero Contu, som man måste öka säkerheten. Annars riskerar närmare 30 procent av de organisationer som arbetar med kritisk infrastruktur att drabbas av ett säkerhetsintrång innan år 2025.