tärningar med texten 4G och wifisymbolFå svenskar har koll på vad övergången från 4G till 5G kommer att medföra för skillnader. Foto: FrankHH/Shutterstock.com

Mobilnät

Enligt en Sifo-undersökning som Tre har låtit göra väntar sig svenskarna att 5G är utbrett i Sverige först om två till tre år. Många invånare är också osäkra på vilka skillnader som 5G-nätet kommer att innebära mot de tidigare generationernas nät.

När Sverige övergick till 4G hade många svårt att tänka sig hur det nya nätet skulle skilja sig från 3G. Nu befinner vi oss i övergången till 5G, och svenskarnas bild av det nya mobilnätet påminner om den som fanns för tio år sedan.

Förväntningar på snabbare och stabilare nät

Hela 66 procent av svenskarna menar att de har dålig koll på skillnaderna mellan 5G och 4G, eller inte har koll på skillnaden alls. Bara 7 procent är själva intresserade av att skaffa 5G när de ska köpa en ny mobiltelefon, och 1 procent säger sig redan ha köpt en 5G-telefon.

Men det finns ändå förväntningar på vad 5G kommer att innebära. Närapå hälften av svenskarna väntar sig snabbare surfhastighet, medan en tredjedel menar att det nya nätet kommer att vara stabilare än det gamla.

5G kommer också att innebära uppgraderingar inom gaming och streaming i hd-kvalitet. Men det är bara 16 procent av de tillfrågade svenskarna som uppger detta. Vidare är det 14 procent som förväntar sig ny funktionalitet hos telefoner och andra 5G-prylar – lika stor andel som inte har några särskilda förväntningar alls.

Utbyggnaden tros bli avgörande för när 5G slår igenom

Så när tror svenskarna att 5G kommer att slå igenom och användas över hela landet? Först om 2–3 år, menar 48 procent av de tillfrågade. 18 procent tror att det kommer att ta längre tid, och 12 procent att 5G får sitt genomslag tidigare än så.

Den främsta faktorn som väntas bidra till 5G:s framfart är utbyggnaden av 5G-nätet. Det arbetet är redan påbörjat i bland annat Stockholmsområdet och i Skåne. Vid årsskiftet kommer Post- och Telestyrelsen att tillgängliggöra fler och även större 5G-frekvenser för operatörerna, så då kommer utbyggnaden komma igång på allvar.