En person håller en telefon med en internetsymbol och texten Roaming.Nu har alla EU-länder kommit överens om att regleringen Roam like at home kommer att fortgå i tio år till. Allt som är kvar är att alla skriver under överenskommelsen. Foto: McLittle Stock/Shutterstock

Telekomnyheter

Den femåriga reglering som sedan 2017 gjort det möjligt för personer boende inom Europa att surfa fritt inom hela EU har nu behövt förnyas, skriver Telekom idag. Först var man osäker på om man skulle hinna innan tiden för regleringen löpte ut, men nu har man kommit fram till ett beslut.

Fri roaming inom EU i ytterligare tio år, det är de glädjande nyheter som sluppit ur EU. Det nya förslaget kommer att ersätta den tidigare regleringen som hette ”roam like at home”.

Fri roaming fortgår i hela EU

Trots att man först trodde att regleringen från 2017 skulle hinna löpa ut innan en ny överenskommelse var på plats har alla EU-länder nu kommit fram till en överenskommelse: Det kommer att vara fortsatt fri roaming inom EU.

– Vi har lyckats nå en överenskommelse som är progressiv och som leder till än bättre kvalitet och service för Europeiska medborgare, säger Angelika Winzing, EU-parlamentariker och chefsförhandlare i frågan.

Förslaget handlar om att göra roaming gratis inom EU i tio år till. Den tidigare regleringen från 2017 var nämligen inte en permanent lagändring utan mer likt ett test. Nu, menar EU, är det tydligt att regleringen behöver fortsätta.

”En mer likvärdig roaming-marknad”

Förslaget gynnar naturligtvis den som vill surfa utomlands, vilket är en välkommen effekt för alla semesterfirare. Men förslaget om att göra roaming gratis inom EU handlar också om att skapa en mer likvärdig marknad, där även de mindre operatörerna får chans att ta plats.

– Vi skapar en mer likvärdig roaming-marknad, med särskild fokus på mindre operatörer genom att markant skära ner på vad det får kosta i grossistledet, säger Angelika Winzing.

Samtidigt är överenskommelsen än så länge endast informell. Att överenskommelsen är informell innebär att både parlamentet och kommissionen måste skriva under förslaget innan det hela faktiskt kommer att gälla. Men utsikterna ser ljusa ut.