läkare står vid laptopCapio Närsjukvård ökar sin tillgänglighet genom digitalt samarbete med Telia. Foto:everything possible/Shutterstock.com

Innovation

Capio Närsjukvård har nu valt att utöka sitt användande av Telias digitala tjänst för distansmonitorering, för att i allt större utsträckning kunna erbjuda sina patienter trygg och effektiv sjukvård i hemmet. Med tanke på den rådande vårdsituationen i landet är samarbetet kanske mer angeläget än någonsin.

Det har precis blivit klart att Telia fortsätter som samarbetspartner till Capio Närsjukvård, då Capio Hemma nu har valt att utöka sitt användande av Telias digitala tjänst för distansmonitorering. Plattformen, som kallas Telia Health Monitoring, gör att Capio kan erbjuda sina patienter proaktiv vård och trygghet även i hemmet.

Bättre förståelse för sin egen vård

Det är framför allt patienter med hjärtsvikt, KOL, diabetes typ 2 och högt blodtryck som genom Capio Hemma har blivit introducerade till Telia Health Monitoring. Patienterna registrerar sina hälsovärden manuellt eller via mätutrustning i en mobilapp, där det även finns en vårdplan skapad av vårdgivaren.

Hälsodatan kan sedan delas direkt med Capios vårdteam, som genom samlade mätvärden snabbt kan se om behandlingen behöver optimeras. Patienten och vårdgivaren kan skicka meddelanden till varandra, men även mötas i ett videosamtal. Tanken är att den digitala lösningen ska göra patienterna tryggare och mer delaktiga i sin egen vård och framtida hälsa.

Digital sjukvård – avgörande i framtiden

Nina Bake, chef för Digital Health på Telia, menar att samarbetet med Capio är ett bra exempel på hur man genom digitalisering kan underlätta för både patienter och personal i vården. Det här är extra viktigt under perioder då sjukvården är utsatt för stor press, och riskgrupper helst ska undvika fysiska vårdbesök. 

– Det är otroligt kul att kunna ta nästa steg med Capio och att fortsätta stödja dem i att erbjuda sina patienter vård på distans med Telia Health Monitoring. Det är särskilt viktigt just nu med tanke på att så många äldre, varav flera är kroniskt sjuka, uppmanas att stanna hemma. Men det kommer vara avgörande också i framtiden, säger hon i ett pressmeddelande.

Minst 1 500 patienter anslutna innan 2021

I dagsläget använder 14 av Capios vårdcentraler den digitala tjänsten och fler ska det bli. Man har som mål att minst 1 500 patienter ska ha tillgång till Telia Health Monitoring innan årsskiftet 2020/2021.