Sturelplan i Stockholm en solig eftermiddag.Lättade restriktioner har lett till att fler människor har rört sig kring de populära nöjeskvarteren i Stockholm

Rapporter

Tres nöjesindikator visar att lättade restriktioner har lett till att allt fler människor rört sig kring storstädernas nöjeskvarter. Det har skett en markant ökning i antal personer som rört sig ute mellan klockan 18 och 22 på kvällen, och störst var ökningen kring Stureplan i Stockholm skriver Tre i ett pressmeddelande.

Restriktionerna för barer och restauranger har lättat. Ett välkommet besked i sommarvärmen. Från och med 1 juni får barer och restauranger ha öppet till klockan 22:30. Det har lett till att allt fler människor befinner sig i rörelse kring nöjeskvarteren senare på kvällen.

Fler människor i omlopp när restriktionerna lättade

Data från Tre visar att det skett en markant ökning när det gäller människor i omlopp kring nöjeskvarteren. Stureplan i Stockholm stod för den största ökningen. Där ökade antalet människor i omlopp med 40 procent den 1 juni jämfört med den 31 maj, dagen innan restriktionerna lättade. 

På Nytorget i Stockholm var det 28 procent fler människor i omlopp den 1 juni jämfört med 31 maj och på Kungsportsplatsen i Göteborg var ökningen 35 procent. Lilla Torg i Malmö stod för den minsta ökningen. Det var bara 2 procent fler som rörde sig kring torget. 

Enorm ökning från den 25 maj till 1 juni

Tre har även jämfört data från tisdagen den 25 maj och tisdagen den 1 juni för att se förändringen av antalet människor i rörelse. Det syns en tydlig ökning även här kring storstädernas nöjeskvarter. 

På en vecka ökade antalet människor i omlopp med 53 procent kring Stureplan och 42 procent kring Nytorget i Stockholm. I Malmö ökade antalet människor i rörelse med 38 procent. Den största skillnaden ser man i Göteborg på Kungsportsplatsen, där var ökningen 84 procent.

Det finns gott om restauranger och barer som har uteserveringar kring Stureplan, Nytorget, Kungsportsplatsen och Lilla Torg. Med sommarvärme och lättade restriktioner är det inte konstigt att fler människor vistas utomhus.