Mobilmast i klart väderPTS får skjuta på den planerade tilldelningen av 5G-frekvenser. Foto: Sunshine Studio/Shutterstock.com

Mobilnät

PTS hade planer på att hålla i 5G-auktioner i 2,3 och 3,5 GHz-banden nästa år. Men på grund av ändringar i LEK tvingas PTS nu skjuta på auktionen. Det skriver Computer Sweden. Detta riskerar att leda till att Sverige hamnar efter i 5G-utvecklingen.

Post- och Telestyrelsen, PTS, hade planerat för en tilldelning av frekvenser i 2,3 och 3,5 GHz-banden i början av nästa år. Den tilldelningen försenas nu och det blir ingen 5G-tilldelning under årets första kvartal.

Ändringar i LEK har bidragit till förseningen

Orsaken till förseningen beror på ändringar i LEK, lagen om elektronisk kommunikation. PTS har visserligen vetat om ändringarna, men de har inte antagits ännu. Det sker först vid årsskiftet. PTS är inte helt på det klara med hur man ska tolka den nya lagen. Därför måste man sätta sig ned med både Säpo och Försvarsmakten för att se vilka krav som bör ställas på frekvensbanden.

PTS bjuder vanligtvis in till auktion ett halvår i förväg. Men innan PTS kan skicka ut någon inbjudan måste de ha klart för sig vilka regler som gäller.

Finns ingen tidsplan när auktionen drar igång

Det finns i dagsläget ingen tidsplan för när PTS kan hålla i 5G-auktionen. Förhoppningen är dock att den ska kunna hållas så tidigt som möjligt under 2020.

Utöver tilldelningen i 2,3 och 3,5 GHz-banden ska flera andra frekvensband ut vilket gör att det nästan kan bli köbildning.

Sverige riskerar halka efter inom 5G

När 4G lanserades låg Sverige i framkant. Men när det kommer till 5G finns det risk att Sverige halkar efter övriga nationer. Redan tidigare har Ericsson varnat för att Sverige kan hamna på efterkälken i 5G-utvecklingen, och denna försening kan bidra till det ytterligare.

I dagsläget har kommersiella 5G-nät redan lanserats i bland annat Chicago i USA.