Kollage med mobilmast och Energi- och digitaliseringsminister Anders YgemanEnergi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman tycker det är viktigt att höja säkerhetsnivån i 5G-näten. Foto: kriangphrom/Shutterstock.com och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Mobilnät

Med 5G kommer fler prylar kunna kopplas upp än tidigare, vilket ställer högre krav på säkerheten i näten. Under torsdagen fick PTS i uppdrag av regeringen att genomföra en riskanalys av 5G-näten som mobiloperatörerna planerar för, det skriver DN.

Landets teleoperatörer planerar för de nya 5G-näten. För att säkerställa säkerheten i näten har PTS, Post- och telestyrelsen, fått uppdraget av regeringen att göra en riskanalys av näten. PTS kommer att genomföra riskanalysen i samråd med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarets radioanstalt.

Sveriges Energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman, säger till DN att Sverige måste skräpa lagstiftningen så att det ska vara möjligt att utesluta leverantörer som inte uppfyller säkerhetskraven.

Den riskanalys som ska genomföras är i enlighet med EU-kommissionens rekommendation vad gäller it-säkerhet i det nya mobilnätet.

Misstankar om spioneri skapade debatt om säkerheten

Den riskanalys som PTS och övriga EU-länder ska göra grundar sig i debatten om Huaweis lämplighet att bygga 5G-nät. Det finns misstankar om att den kinesiska staten kan använda Huaweis utrustning för att spionera på andra länder. Uppgifterna förnekas dock av Huawei och den kinesiska staten.

Misstankarna har fått flera länder att utesluta företaget från att bygga 5G-nät. Huawei är bland annat bannlysta i USA.

Sverige är beroende av utrustning från Huawei

Många svenska mobiloperatörer är beroende av Huawei och deras utrustning så en uteslutning i Sverige lär inte ske i första taget. Anders Ygeman vill själv inte ge några kommentarer om bolaget utgör någon risk. Han säger att den riskanalys som PTS nu har fått i uppdrag att genomföra görs för att skärpa säkerheten i det mobilnät som byggs. Säkerheten ska gälla alla företag.

5G kommer ha betydligt högre hastigheter och kortare svarstider än tidigare. Det kommer göra det möjligt att koppla upp ännu fler produkter än tidigare och då är det angeläget att säkerhetsnivån i mobilnäten höjs, tycker Ygeman.