hastighetsmätare som går från 3g till 5gNu påbörjar Telia utfasningen av sitt gamla 3G-nät för att låta 4G-nätet och såklart även det nya 5G-nätet ta större plats. Foto: kerly chonglor/Shutterstock.com

Mobilnät

För att fortsätta utvecklingen av det digitala samhället behövs det snabba nät med hög kapacitet. För att kunna tillgodose det digitala samhällets behov har Telia börjat med utfasningen av 3G för att ge mer plats åt uppgraderingen av 4G-nätet och det nya högpresterande 5G-nätet.  

Utvecklingen av det digitala samhället kräver hög nätkapacitet för att kunna leverera snabba nät med moderna tjänster. Telia satsar flera miljarder på att uppgradera det befintliga 4G-nätet och bygga ut 5G-nätet för att kunna leverera moderna tjänster som är mer krävande.

Telia kommer täcka 99 procent av befolkningen 

Uppgraderingen av 4G-nätet och utbyggnaden av 5G-nätet innebär att kapaciteten fördubblas i 4G-näten och att det kommer byggas nya mobilmaster. När Telia är klar med utbyggnaden av 5G-nätet kommer det att täcka drygt 90 procent av Sveriges yta och 99 procent av landets befolkning. 

Telia Sveriges tekniska chef Staffan Åkesson säger att den tekniska utvecklingen är viktig för alla i hela samhället. Det är stor skillnad på hur livet såg ut innan 4G och hur det ser ut i dag. Det är väldigt stor skillnad när det gäller vilka tjänster vi använder.

Utvecklingen har lett till att nya företag och branscher har vuxit fram. Enligt Staffan Åkesson kommer lanseringen av 5G-nätet i hela landet förändra vår värld igen och göra att det skapas en mängd av fantastiska innovationer.

Arbetet förväntas vara klart i slutet av 2023

För att få plats med uppgraderingen av 4G-nätet och utrullningen av 5G-nätet har Telia påbörjat utfasningen av 3G-nätet som numera används allt mindre. Tillverkarna slutar med utvecklingen av de gamla teknikerna. I förlängningen innebär det att det blir svårt att få tag i reservdelar och utrustning. Dessutom är den nya tekniken mer miljövänlig. Moderna 5G-nät är mycket mer energieffektiva än de äldre näten. 

För att utfasningen av 3G-nätet ska ske säkert och under kontrollerade former har man börjat fasa ut 3G-nätet samtidigt som man flyttar över kunder till 4G-nätet och 5G-nätet. Telia har som ambition att hela 3G-nätet ska var utfasat i slutet av 2023 och att 2G-nätet ska vara utfasat i slutet av 2025.