Polisbil med blåljusen påslagna på natten.Telia får i uppdrag av MSB att utveckla den digitala kommunikationen för blåljusmyndigheter och andra samhällsviktiga enheter. Säkert och tryggt datautbyte står i fokus. Foto: ArtOlympic/Shutterstock

Operatörsnyheter

I ett pressmeddelande från Telia framgår att MSB ger operatörjätten uppdraget att leverera radionät till en kommunikationslösning för blåljusmyndigheter och andra samhällsviktiga aktörer. Nätet ska komplettera Rakel, det nuvarande svenska blåljusnätet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger Telia uppdraget att komplettera det nuvarande svenska blåljusnätet, Rakel, med ett nytt radionät. Meningen är att skapa en gedigen konstruktion som tillåter de samhällsviktiga sektorerna att fortsätta arbeta så effektivt som möjligt.

Vill ge en säker och trygg lösning

Telia är glada över att ha vunnit upphandlingen och tror på att skapa en så säker infrastruktur för blåljusmyndigheterna som möjligt. 

– Vi är oerhört stolta över förtroendet att leverera radioaccess till den nya lösning för datakommunikation som MSB nu upphandlar. En robust och säker digital infrastruktur med hög kvalité är avgörande för att blåljusmyndigheter och andra samhällsviktiga aktörer ska kunna fullgöra sina uppdrag, säger VD på Telia Sverige, Anders Olsson.

I ett första steg kommer Telia att skapa en kompletterande lösning till Rakel, det system som blåljusmyndigheterna använder sig av i dag. Men på sikt vill man att den nya lösningen för mobil datakommunikation är så pass utvecklad att den helt kan ersätta Rakel.

Rakel har först och främst använts för gruppkommunikation och har nu, med några år på nacken, inte möjlighet att kunna utvecklas längre. Därför anser MSB att det är dags att ta nästa steg i processen, det vill säga att skapa en ny digital lösning som kan ersätta Rakel.

Stora mängder data på ett säkert sätt

Ett av de stora målen som Telia har med uppdraget är att säkra att en större mängd data kan utbytas mellan samhällsviktiga sektorer utan att för den delen tumma på säkerheten. En välfungerande mobil datakommunikation som växer med tiden, menar de, är en av de saker som kommer att göra störst skillnad för samhällsviktiga funktioner i samhället i framtiden.