Några få människor som går inne på Stockholms centralstation.Resandet i kollektivtrafiken minskade rejält under 2020 till följd av Covid-19 och de restriktioner som infördes. Genom Jobbindikatorn har Tre kunnat se hur bra resenärerna har följt restriktionerna. Men nu ser det ut som att resandet i kollektivtrafiken ökar. Foto: Tommy Alven/Shutterstock.com

Rapporter

2020 var ett annorlunda år. Till följd av coronapandemin och de restriktioner som infördes minskade resandet i kollektivtrafiken kraftigt. Tre har delat med sig av data som visar hur rörelsemönstret förändrades under året. 

Det har nu gått ett år sedan de första restriktionerna infördes av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av Covid-19. Under 2020 har Tre analyserat anonymiserad närverksdata varje vecka i den så kallade Jobbindikatorn. Där har Tre kunnat se hur bra befolkningen i Sverige har följt restriktionerna. 

Årssummeringen visar hur människor undvikit morgonruschen

Tre har presenterat en årssummering som visar hur resandet i kollektivtrafiken har sett ut under året. I Tres interaktiva verktyg kan man se befolkningens resemönster i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, och hur bra man undvek trängseln i kollektivtrafiken under 2020.

Men nya data från Tre visar att det skett en ökning när det gäller rörelse kring centralstationer. Ökningen nu påminner om den ökningen som skedde under tidig höst 2020.

Tre har delat in året i tre faser

Tre har delat in året i tre olika faser. Den första fasen inleddes i mitten av mars i samband med att de första restriktionerna kom. Antalet människor i storstädernas morgonrusch minskade då rejält.

Jämfört med en normalvecka var det bara 39 procent av Stockholmarna som rörde sig i kollektivtrafiken. I Göteborg var motsvarande siffra 45 procent, 50 procent i Malmö och i Uppsala 59 procent. Men under maj månad kunde man se en tydlig ökning som återigen minskade rejält för att ligga på nivåer på en bra bit under 50 procent av resandet under en normalvecka.

Resandet ökade under fas två

Fas två inleddes i samband med skolstart och då fler återgick till sina arbetsplatser. Återigen ökade antalet resenärer rejält i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

I de tre största städerna var man uppe på nivåer motsvarande 70 procent av en normalvecka och i Uppsala var man uppe i nivåer på 100 procent. Något som höll i sig till den andra vågen av Covid-19, vilket gjorde att trafiken återigen minskade. 

Restriktionerna i oktober minskade resandet drastiskt

I slutet av oktober inleddes den tredje fasen. Nya restriktioner gjorde att antalet resenärer i kollektivtrafiken minskade till samma nivåer som under våren och i vissa fall till och med lägre.

De absolut lägsta siffrorna uppmättes under årets sista vecka. Men nu verkar det som att trenden har vänt igen och antalet människor i morgonruschens kollektivtrafik har ökat.