mobil med huaweis logga ligger på kinesiska flagganDe muntliga förhandlingarna mellan Huawei och Post- och telestyrelsen (PTS) startade i onsdags. Foto: lakshmiprasada S

Telekomnyheter

I onsdags inleddes förhandlingarna i målet mellan den kinesiska telekomjätten Huawei och Post- och telestyrelsen i Stockholms Förvaltningsrätt. Ett av vittnena i målet var Kurt Alavaara, informationssäkerhetschef på Säpo, som pekade på riskerna med att ha Huawei som leverantör, skriver SvD Näringsliv.

I höstas meddelade Post- och telestyrelsen att Huawei inte fick delta i auktionen av frekvenser till det svenska 5G-nätet på inrådan av Försvarsmakten och den svenska säkerhetspolisen, Säpo. Huawei överklagade beslutet till kammarrätten och PTS valde då att pausa hela auktionen.

PTS uteslöt Huawei som tog det till Förvaltningsrätten

I januari i år valde man ändå att genomföra auktionen utan Huaweis deltagande, vilket ledde till att Huawei åberopade investeringsskyddsavtalet, som vi rapporterat om tidigare. Nu har tvisten hamnat i domstol och beräknas pågå i tre dagar. Onsdagens förhandling ägnades åt parternas sakframställning. Under torsdagen var det vittnesförhör och under fredagen blir det slutanförande.

Under torsdagen inleddes den andra domstolsdagen i tvisten mellan PTS och Huawei i Stockholms Förvaltningsrätt. Ett av de vittnen som PTS kallade var Säpos informationssäkerhetschef, Kurt Alavaara.

Informationssäkerhetschefen gav exempel på risker med Huawei

Kurt Alavaara var bekymrad och framförde riskerna med Huawei som leverantör. I rätten sa Kurt Alavaara att Säpos samlade bedömning är att den kinesiska partistaten och underrättelsetjänsten kan utöva påtryckningar och påverka Huawei.

Kurt Alavaara gav några konkreta exempel på hur Huawei som leverantör kan påverka 5G-nätet. Eftersom leverantören är inne i näten kan leverantören införa så kallade bakdörrar, dolda funktioner som kopplas in när de behövs. Tågsystem, ambulans och brandkår påverkas och det kan bli störningar i de medicinska systemen.

Vidare sa Kurt Alavaara att det är viktigt att man känner förtroende och tillit för en leverantör av 5G-nätet eftersom 5G kommer att styra infrastruktur som är samhällskritisk och som är viktigt för Sverige. 

Risken uppstår när leverantören är inne i näten

Huaweis advokat Ola Hansson ifrågasatte Kurt Alavaaras beskrivning om när leverantören är inne i näten. Kan en leverantör komma in i näten utan att den har fått samtycke från operatören?

Enligt Säpo och Kurt Alavaara ser man risker när leverantören är inne i näten när de tillhandahåller programvaror eller utrustning. Det handlar om både uppdateringar, felavhjälpning och leveranser av produkter.

Slutanförande i målet hålls under fredagen.