Man och kvinna med laptop står och undersöker teknik.Datatrafiken i mobilnäten har ökat med över 33 procent under 2021. Samtidigt som även användandet av 5G ökat är det förhållandevis få som använder 5G-nätet. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Mobilnät

Ökad datatrafik överlag i Sverige men få använder sig av 5G. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport. I ett pressmeddelande från PTS står det klart att även om användningen av 5G ökade kraftigt under första delen av 2021 så är det endast en bråkdel av den totala datatrafiken.

Den totala datatrafiken i mobilnäten har ökat med så mycket som 33 procent. En del av den ökade användningen av datatrafiken går att härleda till M2M, meddelanden maskin till maskin. Samtidigt har också vår användning av mobilnätet ökat, men få använder 5G.

M2M ökar stadigt

M2M, det vill säga meddelanden maskiner emellan, fortsätter att öka stadigt. Det tycks som att ju mer uppkopplade vi blir, desto mer behövs M2M. Maskin till maskin-meddelanden används bland annat för bokningsbekräftelser eller för att komma ihåg gamla varukorgar i e-handeln.

M2M används också för att skicka data mellan olika applikationer, såsom när en applikation mäter dina steg medan en annan applikation utvärderar datan. Då är det M2M som används för att överföra datan mellan applikationerna.

Denna typ av meddelanden ökade med 2,3 miljarder på ett enda år. Det är en ökning med 34 procent. Men trots att M2M är en bidragande faktor till att datatrafiken ökat kraftigt är det få som använder den senaste tekniken.

5G ökar men utgör endast en bråkdel av den totala datatrafiken

Det totala användandet av datatrafiken i mobilnäten i Sverige i dag har ökat med 33 procent.

Användningen av det senaste inom dataöverföring, 5G, ökar kraftigt. Det gäller särskilt det senaste året. Samtidigt utgör 5G-användningen endast en bråkdel av den totala datatrafiken. Totalt fanns 386 000 abonnemang inom 5G-nätets tjänster. Det innebär att abonnemangen inom 5G-nätet motsvaras av knappt tre procent av alla mobilabonnemang i Sverige i dag.

Antalet abonnemang för fiber ökade däremot med sju procent, vilket innebär att fibertekniken står för drygt tre fjärdedelar av alla bredbandsabonnemang som är fasta.