Cookies

Simkort.se använder cookies. De används för att göra det lättare för besökaren att navigera och få den information som denne efterfrågar. Cookies används även för att mäta trafiken på sidan och inhämta statisk för att förbättra tjänsten som Simkort.se erbjuder. Besökare på Simkort.se godkänner automatiskt att sidan använder cookies som beskrivet ovan. Detta gäller inte när cookies har inaktiverats i webbläsaren. 

Vad är cookies? 

När du använder sidan Simkort.se skapas en liten textfil som skickas till webbläsaren, vilket kallas för cookie. Det här gäller oavsett vilken typ av enhet som används för att besöka sidan. Med hjälp av cookies kan Simkort.se se vilka som är återkommande besökare och använda informationen som samlats in tidigare för att förbättra användarupplevelsen. Tack vare detta kan preferenser gällande språk och liknande sparas och användas när du besöker sidan igen. Cookies är därför viktigt för att få den bästa användarupplevelsen, väljer du att inte spara cookies riskerar du att behöva ange information flera gånger. 

Flera olika typer av cookies

Det finns två typer av cookies. En typ kallas permanenta och de andra kallas temporära, eller sessionscookies. 

Temporära/sessionscookies 

En sessionscookie sparas enbart så länge du besöker Simkort.se. När du lämnar sidan så kommer sessionscookies att försvinna, vilket gör att de aldrig lagras permanent. 

Permanenta cookies

Permanenta cookies på Simkort.se sparas i en väldigt liten textfil på enheten som besökta webbplatsen. Denna typ av cookie ligger kvar längre, och kan därför användas när du besöker Simkort.se även i framtiden. 

Permanenta cookies försvinner först när de upphör att gälla, eller när de blir överskrivna av andra permanenta cookies. Du kan även välja att manuellt radera dessa cookies från webbläsaren. Permanenta cookies används av Simkort.se för att se hur besökare beter sig på hemsidan samt för att upptäcka fel på sidan. 

Vill du veta mer om cookies, lära dig hur du ser vilka cookies som lagras på Simkort.se eller råd på hur du kan hantera cookies kan du läsa mer på https://www.allaboutcookies.org.

Cookies på Simkort.se 

Informationen som samlas in via cookies används för att göra Simkort.se mer användarvänlig och för att skapa användaranpassat innehåll på sidan.informationen ska göras så relevant som möjligt för den besöker sidan. Målet för cookies på Simkort.se är därför att:  

 • Simkort.se ska veta vilka besökare som är återkommande och genom det göra sidan mer användarvänlig för besökaren. 
 • Göra det enklare för besökaren att navigera sidan. 
 • Framställa statisk om besökarantal och trafik på sidan. 
 • Förbättra Simkort.se i avseende till användarvänlighet baserat på hur sidan används. 
 • Underlätta för marknadsföring på sidan genom att se vilka målgrupper som besöker sidan och vända sig direkt till den gruppen av besökare. 
 • Minska marknadsföring som besökaren inte upplever som relevant. Även detta sker utifrån olika målgrupper. 

Det sparar vi i cookies på Simkort.se 

Cookies som används av Simkort.se visar aldrig din identitet. De innehåller däremot följande information: 

 • Inställningar som gjort på Simkort.se 
 • Information om vilken marknadsföring som presenterats och vilka sidor som besökaren använde
 • Information om besökarens navigation på sidan och hur Simkort.se använts generellt. 
 • Vilken webbläsare som användes för besöket. 
 • Cookies används också från andra leverantörer som mäter trafik. Detta möjliggör för en enklare annonshantering samtidigt som funktionaliteten och användarvänligheten på sidan kan förbättras. 

Så stoppar du användandet av cookies 

Vi rekommenderar cookies till alla användare av Simkort.se. Detta för att du ska få en så användarvänlig och funktionell upplevelse som möjligt. Besökare kan med hjälp av inställningarna i sin webbläsare acceptera, eller välja att inte acceptera cookies. Det finns tre olika inställningar för cookies: 

 • Alla cookies får automatiskt sparas i den enhet som besökte Simkort.se 
 • Varje enskilt besök kräver frågan om cookies får användas eller inte 
 • Spara aldrig cookies. 

Alla inställningar gällande cookies görs direkt i webbläsaren. Där kan det även ställas in att Simkort.se aldrig får spara cookies. Beroende på  vilken webbläsare användaren använder sker detta på olika sätt. Självklart kommer sidan fortfarande att fungera även efter att cookies stängts av, däremot kan det påverka användarupplevelsen. 

Så bestämmer du inställningarna för cookies för olika webbläsare: