Vad är 2G-simkort?

Ett 2G-simkort är helt enkelt ett simkort som kan använda 2G-nätet. Oftast är det inte bara 2G-nätet som används, utan simkortet utnyttjar alla tillgängliga nät för bästa möjliga prestanda. Om du mot förmodan har ett simkort som bara stödjer 2G kan du inte koppla upp dig mot de andra näten.

Vissa operatörer använder inte 2G-nätet alls, till exempel Tre. Har du en enhet som kräver uppkoppling mot 2G-nätet kan det vara bra att tänka på det. Det gäller kanske främst om du ska ha ett simkort till larm eller simkort till åtelkamera.

Du kan jämföra 2G-simkort i tabellen här ovanför. Där visas bara operatörer som har stöd för 2G.

Vad är 2G-nätet?

2G är andra generationens nätverk, föregångaren till 3G, 4G och 5G, och är i stort sett grunden till all mobiltelefoni i Sverige. Nätet används främst för telefonsamtal, sms och mms, men även för så kallad Machine to Machine-kommunikation som larm och betalterminaler. Simkort med stöd för 2G gör det helt enkelt möjligt att ringa, sms:a och mms:a i 2G-nätet.

Hastigheterna i 2G-nätet är betydligt lägre än i de nyare nätverken, vilket innebär att surfmöjligheterna är ytterst begränsade. Men med hjälp av tekniker som snabbar upp överföringshastigheterna, som GRPS (General Packet Radio Service) och det strået vassare Edge (Enhanced Data GSM Evolution), har man lyckats behålla 2G-nätets livslängd och popularitet. Och om du befinner på landsbygden långt bort från storstan, där täckningen i 3G- 4G- och 5G-näten ofta är obefintlig, kan 2G till och med vara din räddning.

Visste du? När 2G/GSM-nätet gjorde Sverige-entré i början av 1990-talet introducerades sms och mms, och det var även starten för simkortet. Så mycket av den teknik som vi i dag tar för given kan vi tacka andra generationens nätverk för.

2G-, 3G-, 4G- och 5G-näten i Sverige använder olika frekvenser att sända sina signaler i. Den största skillnaden mellan näten handlar framför allt om vilka hastigheter de kan erbjuda.

3G-nätet ger hastigheter på upp till 16 Mbit/s, vilket är cirka 40 gånger snabbare än 2G. 4G-nätet kan ge upp mot 100 Mbit/s, men den normala hastigheten ligger någonstans mellan 10 och 40 Mbit/s. När 5G etableras på riktigt i Sverige ska man kunna nå hastigheter upp mot 1 Gbit/s.

När behöver jag ett simkort med stöd för 2G?

2G/GSM-nätet används framför allt för samtal och sms, men även för Machine to Machine (M2M)-kommunikation som larmsystem, betalterminaler, varmluftspumpar och övervakningskameror – till exempel åtelkameror. M2M-tekniken kräver inga större datamängder, och då är 2G i stort sett det bästa alternativet. Så simkort med stöd för 2G/GSM kan med andra ord framför allt behövas i M2M-sammanhang, där surf i högre hastigheter inte är det primära.

Finns det simkort med bara 2G?

Eftersom användningsmöjligheterna med 2G är begränsade kan det nog vara svårt att hitta simkort som bara har stöd för 2G. Vi har bland annat pratat med Telia, Halebop och Vimla som har aktiva 2G-nät, men inga särskilda 2G-simkort. De simkort du kan köpa i dag har i regel stöd för uppkoppling till både 2G-, 3G- och 4G-nätet, och operatörerna använder sig vanligtvis av alla tekniker för att kunna erbjuda en så bra mobilupplevelse som möjligt.

Tänk på! Efter Vimlas uppdatering av sitt nätverk fungerar inte operatörens simkort med telefoner som bara har stöd för 2G. Du måste med andra ord ha en mobil som minst är kompatibel med 3G för att kunna använda något av Vimlas simkort.

Alla operatörer har inte stöd för 2G

Operatörerna använder sig i regel av flera olika tekniker, det vill säga 2G, 3G, 4G och 5G, för att kunna erbjuda kunderna en så omfattande mobilupplevelse som möjligt. Värt att tänka på är att Tre, och således även operatörerna som går under Tres nät, inte har några aktiva 2G-nät längre.

Tips! För att se om en operatör erbjuder 2G/GSM-nät kan du kolla på täckningskartorna som du hittar på operatörernas respektive hemsidor.

I dagsläget har Telia, Tele2 och Telenor aktiva 2G/GSM-nät, vilket innebär att operatörerna som använder de tre mobilgiganternas nät i regel också har stöd för 2G. Det gäller alltså till exempel Comviq, Halebop och Fello.

Innan du köper ett simkort med 2G-stöd ska du dock alltid dubbelkolla om utrustningen, till exempel övervakningskameran eller larmet, kräver simkort från någon speciell operatör. Ett exempel är HomeAlarms larm som inte fungerar med Telias simkort, men däremot med Comviqs och Telenors dito.

Är det någon skillnad mellan 2G och GSM?

Nej, det är ingen skillnad mellan 2G och GSM (Globalt system för mobil kommunikation). Båda begreppen används som en benämning för andra generationens mobiltelefonisystem, som i början av 1990-talet möjligjorde sms, utvecklade samtalstekniken och introducerade simkort. 

Kommer 2G-näten läggas ner?

Ja, operatörerna har redan påbörjat avvecklingen av 2G-näten. Även 3G-näten håller på att läggas ner. Man uppskattar att båda näten kommer ha stängts ner helt i slutet av 2025.

Redan nu kan det alltså vara läge att kolla om dina enheter som använder simkort har stöd för 4G. Men du kommer förstås även få information från din operatör om hur detta kan påverka dig och hur du ska förbereda dig. På Post- och telestyrelsens hemsida kan du läsa mer om avvecklingen av 2G- och 3G-näten.

Vanliga frågor om 2g-simkort

Är simkort med 2G billigare än simkort med 3G- och 4G-stöd?

Nej, simkort med 2G-stöd är inte billigare än andra eftersom många simkort i dag har stöd för både 2G, 3G och 4G. Däremot kan enheter (ofta äldre) som bara använder 2G/GSM-teknik vara något billigare än enheter som till exempel använder 4G- eller 5G-teknik.

Finns det simkort med bara 2G?

I dag är det oklart om det över huvud taget går att hitta simkort som bara har stöd för 2G. Operatörerna som har aktiva 2G-nät erbjuder ofta simkort med stöd för både 2G-, 3G- och 4G.

När kommer 2G-näten stängas ner?

Avvecklingen av 2G-näten har redan påbörjats och förväntas vara klart i slutet av 2025. Man beräknar också att 3G-näten kommer vara nerstängda runt samma tidpunkt.

Vad är skillnaden mellan 2G och GSM?

Det finns ingen skillnad mellan 2G och GSM (Globalt system för mobiltelefoni). Det är helt enkelt två olika benämningar på andra generationens nätverk, som i början av 1990-talet introducerade mycket av den teknik vi använder i dag.